Kādas solās būt kokmateriālu cenas 2023.gadā?

Latvija ir dabas resursiem bagāta valsts, kurā vairāk kā 50% no valsts teritorijas aizņem plaši meži. Kad valstī ir tik lielas meža platības, koksnes apjomi un kokmateriālu ražošana kļūst par nozīmīgu un lielu pienesumu Latvijas ekonomikai. Mežsaimniecība Latvijā nodrošina darba vietas vairāk nekā 60 000 cilvēku, veidojot vairāk nekā 10% no valsts kopējā eksporta. Kokmateriālu cenas pēdējos gados uzrāda pieaugošu tendenci, kas būtiski var ietekmēt valsts kopējos ekonomiskos rādītājus.

 

Kokmateriālu tirgū 2022.gadā bija vērojams cenu pieaugums. Tikmēr 2023.gada pirmajā pusē komateriāliem būs cenu kritums. Kokmateriālu cenu kritums skaidrojams ar būvniecības samazinājumu, krītoties pieprasījumam pēc kokmateriāliem, tādejādi krītoties cenai. 2023.gada otrajā pusē kokmateriālu cenas varētu kāpt, pieaugot celtniecības apjomiem. Attiecīgi pieaugot pieprasījumam, pieaugs arī kokmateriālu cenas.

 

Galvenokārt cenu pieaugums skaidrojams ar starpbanku procentu likmju kritumu, kas savukārt varētu veicināt celtniecību. Kopumā kokmateriālu cenas Latvijā pēdējos gados ir uzrādījušas daudzsološu tendenci, tomēr prognozēt kokmateriālu cenas ilgtermiņā ir neiespējami. Bet esot kokmateriālu cenu kritumam, to paturpinās cenu pieaugums.

 

”2022.gadā augstākā cena priedes zāģbaļķim bija aprīlī, 129,37 €/m³, bet eglei 123,2 €/m³. Papīrmalkas augstākā cena bija oktobrī, kad skujkoku cena vidēji bija 89,36 €/m³, bērza 126,49 €/m³, apses cena 95,09 €/m³.”

 

 

 

Koksnes cenu Latvijā var ietekmēt dažādi faktori, kā piemēram, pieprasījums un piedāvājums, valūtu svārstības, valdības noteikumi, kā arī globālā tirgus apstākļi. Kokmateriālu cenas tika ietekmētas tādu notikumu dēļ, kā C19 pandēmija, Ukrainas karš, Eiropas Savienības lēmums neiepirkt koksni no Krievijas.

 

Lasi ”Cirtes veidi un koku ciršana”

 

Kas var ietekmēt kokmateriālu cenu Latvijā?

  1. Pieprasījums un piedāvājums: līdzsvars starp kokmateriālu piedāvājumu un pieprasījumu Latvijā un pasaulē var ietekmēt kokmateriālu cenu. Ja pieprasījums pēc kokmateriāliem ir liels, bet piedāvājums ierobežots, cenām ir tendence pieaugt. Un otrādi, ja piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, cenām ir tendence samazināties.
  2. Ekonomiskie apstākļi: kokmateriālu cenas var ietekmēt arī ekonomikas stāvoklis. Ja ekonomika ir spēcīga un aug, pieprasījums pēc kokmateriāliem var palielināties, kā rezultātā palielināsies cenas. Un otrādi, ja ekonomika ir vāja vai stagnējoša, pieprasījums var samazināties, izraisot cenu pazemināšanos.
  3. Valdības noteikumi: Valdības politika un noteikumi, kas saistīti ar mežsaimniecību, zemes izmantošanu un vides aizsardzību, var ietekmēt kokmateriālu cenu. Piemēram, mežizstrādes ierobežojumi vai augstāki vides standarti var palielināt kokmateriālu ieguves izmaksas, izraisot augstākas kokmateriālu cenas.
  4. Pasaules tirgus apstākļi: Koksnes izstrādājumu globālais tirgus, tostarp pieprasījums un piedāvājums no citām valstīm, var ietekmēt arī kokmateriālu cenas Latvijā. Piemēram, ja ir liels pieprasījums pēc kokmateriāliem no Ķīnas, tas var palielināt pieprasījumu un kokmateriālu cenas arī Latvijā.

 

Ir vairāki iemesli, kāpēc 2023. gadā Latvijā gaidāms koksnes cenu kāpums. Pirmkārt, ir liels pieprasījums pēc koksnes izstrādājumiem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Būvniecības nozare ir viena no lielākajām kokmateriālu izmantotājām. Un, pieaugot pieprasījumam pēc mājām un infrastruktūras projektiem, vajadzība pēc kokmateriāliem var tikai pieaugt.

 

Otrkārt, pieaug tendence uz ilgtspējīgiem un videi draudzīgiem produktiem, un kokmateriāli šajā ziņā ir lielisks risinājums. Patērētājiem kļūstot videi draudzīgākiem, pieaugs pieprasījums pēc ilgtspējīgiem koksnes izstrādājumiem.

 

”Kad vislabāk plānot meža ciršanu?”

 

Ilgtspējīgākās koku sugas, kuras ir pieprasītas:
Kopumā ražošanā visvairāk ir pieprasīti koki, kas ir ātri augoši, izturīgi un ar taisniem stumbriem. Dažas no Latvijā, šim nolūkam visbiežāk izmantotajām koku sugām, ir:

  1. Parastā priede (Pinus sylvestris) – šī suga ir pazīstama ar savu izturību un izturību pret pūšanu. Priede parasti tiek izmantota celtniecībā, mēbeļu ražošanā un papīrmalkā.
  2. Norvēģijas egle (Picea abies) — šī koku suga ir strauji augoša ar taisnu stumbru, esot populārai būvniecībā, mēbeļu un papīrmalkas ražošanā.
  3. Bērzs (Betula spp.) – Bērzs salīdzinoši ātri aug, kam ir gaiša krāsa un smalka tekstūra. To parasti izmanto mēbelēm, grīdām un dekoratīviem koka izstrādājumiem.
  4. Ozols (Quercus spp.) – Ozols ir lēni augošs, kas ir pazīstams ar savu izturību. To parasti izmanto mēbelēm, grīdām un augstas klases dekoratīviem koka izstrādājumiem.

 

Kokmateriālu cenas Latvijā 2023. gadā varētu turpināt savu pozitīvo tendenci. Tā ir laba ziņa Latvijas mežsaimniecības nozarei, kurai ir nozīmīga loma valsts ekonomikā. Tiek prognozēts, ka pieprasījums pēc kokmateriāliem palielināsies, kam vajadzētu palīdzēt saglabāt stabilas un ienesīgas koksnes cenas.

 

Varbūt pēc izlasītā Tev ir vēlme noskaidrot sava meža īpašuma vērtību? Ja Tu nezini, cik vērts ir Tavs īpašums – tad uzzini to bez maksas ŠEIT. Meža cenas noskaidrošana nav iemesls meža pārdošanai, bet zināt tā vērtību tirgū, ir katra īpašnieka pienākums!

 

Uzzini rakstā ”Kā noskaidrot meža vērtību 2023.gadam bez maksas”

 

Raksts tapis sadarbībā ar WWW.MMV.LV, Latvijā pirmā mežu un cirsmu cenu salīdzināšanas platforma.