Privātuma politika

Šī privātuma politika nosaka kā SIA “LV resources ”, reģistrācijas nr. 44103117943, e-pasts info@mmv.lv , tel. 28494945 (turpmāk- Vietne) kā pārzinis apstrādā jūsu datus un nodrošina jūsu kā datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvajiem aktiem, tostarp, Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (turpmāk- Regula)

Dati, kuri tiek iegūti apmeklējot Vietni, aizpildot pieteikumu vai reģistrējoties tiek apstrādāti atbilstoši to ieguves mērķiem, t.i., lai apstrādātu jūsu pieteikumu un veiktu tā kvalitatīvu izpildi.

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, to izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt.

Jūs varat pieprasīt, lai, Regulā noteiktos gadījumos, mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kas pamatojas uz piekrišanu. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu, sūtot rakstisku pieprasījumu iesnieguma veidā uz e-pastu: info@mmv.lv.

Mēs neesam atbildīgi par citu interneta vietņu saturu vai privātuma praksi. Lai nodrošinātu datu aizsardzību, piemēram, veicot cenas piedāvājumu Vietnē tiek izmantotas SSL (Secure Soсkets Layer) standarta drošības tehnoloģijas.