Kad vislabāk plānot meža ciršanu?

Vai ir īpašs laiks, kad visbiežāk cērt mežus? Kā koksni ietekmē ciršanas paradumi? Daudzus jaunos meža īpašniekus māc šaubas, kā rūpēties par mežu, kā vairot meža vērtību un kad sākt iegūt augļus no padarītā darba – proti, sākt meža ciršanu.

 

Kādās cirtēs drīkst cirst kokus.

Galvenajā – koksnes galvenās ražas ievākšana pēc galvenās cirtes vecuma vai caurmēra sasniegšanas.

Kopšanas – koku augšanas un mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošanai.

Rekonstruktīvajā – koksnes ciršana pēc neproduktīvas mežaudzes normatīvajos aktos noteiktās kārtības.

Sanitārajā – kaitēkļu, slimību, bojāto koku izciršanai.

Ainavu – uzlabo ainavu, atsedzot ainaviskās vērtības, kultūrvēsturiskus vai dabas objektus.

 

Vecums.

Koksnei ir jāsasniedz noteikto vecumu vai caurmēru (I un II bonitātes cirtē bērzus var cirst sasniedzot 71 gadu vecumu. Egli, osi, gobu var cirst, kad sasnieguši 81 gadu, un ozolu – 101. Kamēr II un zemākajā bonitātē – ozolu un lapegli var cirst sasniedzot 121 gadu). Koku drīkst cirst, ja tas nav sasniedzis noteikto vecumu, bet sasniedzis noteikto caurmēru.

 

 

Koksnes veids.

No meža (koksnes) ciršanas krājas kopšanas cirtēs var iegūt ienākumus no apaļkoku sortimentu realizācijas. Pirmajā krājas cirtē iegūst tievo dimensiju – malku un papīrmalku.
Vecākā krājā iegūst sīkbaļķus, baļķus un finierklučus.

 

Ciršanas laiks.

1. Labvēlīgākais laiks meža ciršanai esot ziema. Tad koks pēc no­zā­ģē­ša­nas ma­zāk ‘’darbojas’’ (atpūšas). Koks ātrāk žūs, bet arī lēnāk bojāsies.

2. Mežu retināt, lai nocirstās atvases neataugtu, ieteicams februāra beigās, kā arī aprīlī, jūnijā un jūlijā.

3. Meža ciršana. Koku, kas paredzēta mēbeļu izgatavošanai, vislabāk ir cirst decembrī, tad koksne ir cieta un stingra.

4. Koksnes ciršana, kas tiks izmantota malkā – labvēlīgākais laiks ir septembra beigas, oktobris. Tad malka ātri žūst.

5. Celtniecības materiāliem labvēlīgākais laiks ir no septembra līdz martam.

6. Daudzviet Latvijā no 1. aprīļa līdz 1. augustam spēkā ir sezonas liegums. Tas nozīmē, ka koksnes ciršana ir aizliegta, lai netraucētu īpaši aizsargājamo putnu sugu ligzdošanai. Šādā zonā, kura ir noteikta ar sezonas liegumu, ir aizliegts arī atrasties. Izņemot gadījumus, ja vieta tiek apsaimniekota, uzraudzīta vai arī – ja notiek glābšanas, aizsardzības vai zinātniska rakstura darbi.

7. Meža ciršanai sliktākais laiks ir pavasaris, zāģbaļķiem pavasarī un vasarā ir zemākās cenas.

8. Vasara ir labākais laiks, lai novērtētu un sagatavotu cirsmu.

Lielisks laiks mežu ciršanai ir rudens. Kokmateriālu cenas ar septembri un oktobri parasti sāk celties, bet augstāko punktu sāk sasniegt novembrī!

 

 

Esi izlēmis pārdot meža īpašumu, iesakām konsultēties ar labākajiem nozares profesionāļiem, lai uzzinātu visu nepieciešamo informāciju, kā vislabāk, ātrāk, bet galvenais DROŠĀK pārdot savu meža īpašumu.

MMV.LV – Uzticams partneris ceļā uz pārdomātiem nākotnes lēmumiem!