Īstā patiesība, kādēļ kokus ir jācērt?

Daļai Latvijas sabiedrības ir aizspriedumi, ka koku ciršana ir kaitīga videi. Aizspriedumi rodas, jo īstās koku ciršanas priekšrocības nemaz netiek bieži apspriestas. Tomēr patiesībā koku ciršanai var būt daudz pozitīvu priekšrocību. No ugunsbīstamības samazināšanas līdz pat darba iespēju radīšanai un mežu veselības uzlabošanai.  Tādēļ šajā rakstā izpētīsim iemeslus, kāpēc koku ciršana var būt patiesi laba lieta, un kā tā var veicināt veselīgāku un ilgtspējīgāku nākotni mežam, un cilvēkiem.

 

Koku ciršana var būt laba vairāku iemeslu dēļ, tostarp veselīgu un ilgtspējīgu meža ekosistēmu veicināšanai. Koki aug, konkurējot viens ar otru par saules gaismu, ūdeni un barības vielām. Ja daži koki netiek nocirsti, tie var izraisīt pārapdzīvotību, kā rezultātā var pasliktināties meža veselība un tā spēja pat uzturēt savvaļas dzīvniekus. Nocērtot kokus, atlikušajiem kokiem ir vairāk resursu, kā rezultātā, tie labāk aug un mežs kļūst veselīgāks (spied šeit, lai lasītu par cirtes veidiem).

 

 

Lasi arī ”Kas mežus ietekmē negatīvi?”

 


Koku ciršana var izraisīt jaunu biotopu veidošanos. Koku izciršanas procesā tiek atvēlētas jaunas vietas, kas sniedz iespēju citām augu sugām nostiprināties, veidojot daudzveidīgāku meža ekosistēmu. Šī daudzveidība ir svarīga, lai atbalstītu savvaļas dzīvnieku izdzīvošanu, kā arī meža noturību pret slimībām, kaitēkļiem un klimata pārmaiņām.

 

Koku ciršana var nodrošināt arī ekonomisku stimulu mežu īpašniekiem iesaistīties mežu apsaimniekošanā, kas motivē iestāties par mežiem, lai tie būtu veseli un aizsargāti, un kā mantojums arī nākamajām paaudzēm.

 

 

Iemesli, kādēļ koku ciršanai ir ļoti pozitīva ietekme uz meža veselību:

1. Saglabā bioloģisko daudzveidību: selektīva mežizstrāde var palīdzēt saglabāt daudzveidīgu augu un dzīvnieku sugu klāstu mežā, radot dažādus biotopus un mikroklimatus.
2. Novērš pārapdzīvotību: selektīva mežizstrāde var palīdzēt novērst noteiktu koku sugu pārapdzīvotību mežā. Izcērtot kokus, vairāk saules gaismas, ūdens un barības vielas tiek atstātas palikušajiem kokiem, tā veicinot veselīgu augšanu.
3. Vieta jaunam mežam: selektīva mežizstrāde var stimulēt jaunu koku augšanu. Veidojot izcirtumus, tiek atvēlēta vieta jaunu stādu iesakņošanai. Tas var palīdzēt atjaunot un veicināt veselīgu, daudzveidīgu un plaukstošu meža ekosistēmu.
4. Kaitēkļu kontrole: likvidējot slimos vai kukaiņu inficētos kokus var palīdzēt novērst kaitēkļu un slimību izplatīšanos mežā, veicinot vispārējo meža veselību un noturību.

 

Lasi rakstu ”Kad vislabāk plānot meža ciršanu?” 

 

Kur vēl vajadzīga koku ciršana?

Uzskaitīsim dažus no iemesliem, kāpēc notiek koku ciršana:

1. Kokmateriāli: koku ciršana ir veids, kā iegūt materiālu, ko izmanto māju, konstrukciju celšanai un mēbeļu ražošanai.
2. Zemes apsaimniekošana: koku ciršana var būt nepieciešama, lai attīrītu zemi lauksaimniecībai, celtniecībai.
3. Ekonomiskie ieguvumi: kokmateriālu ieguve rada darbavietas mežsaimniecības, mežizstrādes un frēzēšanas nozarēs. Ekonomiku veicina arī koksnes pārdošana.
4. Biomasas enerģija: kokus var izmantot biomasas enerģijai, kas ir atjaunojams enerģijas avots, kas palīdz samazināt atkarību no neatjaunojamiem avotiem, piemēram, oglēm un naftas.
5. Drošība: koki tiek nocirsti, lai garantētu drošu vidi cilvēkiem un īpašumiem.
6. Elektrības līniju apkope: koku ciršana var būt nepieciešama, lai noņemtu kokus, kas var traucēt elektropārvades līnijām.
7. Ugunsgrēka novēršana: koku ciršana ir veids, kā samazināt savvaļas ugunsgrēku risku. Tiek nocirsti koki un krūmāji augsta riska zonās.

 

 

Visbeidzot, koku ciršana var būt laba, ja tā tiek veikta ilgtspējīgi un atbildīgi. Atbildīgi veicot koku izciršanu, mežus var padarīt veselīgākus un izturīgākus, kā arī nodrošināt virkni priekšrocību gan savvaļas dzīvniekiem, gan cilvēku kopienām. Nodrošinot gan darba vietas, gan veicinot finanšu labklājību. Svarīgi atzīmēt, ka koku ciršanai ir jābūt pārdomātai, lai netiktu sabojāta meža veselība kopumā. Pārmērīga mežizstrāde, kailcirte vai nepareiza meža apsaimniekošana var nopietni ietekmēt meža veselību, augu un savvaļas dzīvnieku dzīvildzi.

 

 

Vai Tu zini, cik vērts ir Tavs mežs? Vai zināji, ka īpaši vērtīgu mežu padara koksnes stāvoklis? Ja pēc raksta Tevi interesē meža vērtības noskaidrošana, uzzini to BEZ MAKSAS – MMV.LV. MMV.LV ir mežu un cirsmu cenu noskaidrošanas platforma, kuras mērķis ir palīdzēt cilvēkiem bez laika un naudas tēriņiem, apzināties sava meža vai cirsmas reālo vērtību tirgū.