Pārdod mežu? Cik svarīga ir apsaimniekošana?

Cik ļoti meža īpašuma vērtību ietekmē kopts mežs? Daudzi meža īpašnieki vēlas pārdot meža īpašumu, jo jāveic gan ikgadējie nodokļi, gan jārēķinās ar svaigiem datiem (inventarizācija), gan jāsedz apsaimniekošanas izmaksas, gan citādi jāiesaistās meža labsajūtā. Ne visi to vēlas, un ne visi to var. Tomēr, vai ir vērts neinvestēties pārdodot meža īpašumu?

 

Tas, cik svarīga ir meža kopšana, lai palielinātu meža vērtību, ir salīdzināma ar jebkuru dzīves situāciju. Regulāri kopts auto būs ilgmūžīgāks. Kārtībā uzturēta māja būs skaista un harmoniska iespējami ilgāku laiku. Tāpat ir ar mežu. Kopts mežs būs dzīva nauda, neatkarīgi – vai mežs tiks pārdots, vai tas paliks par nākotnes mantojumu nākamajām paaudzēm.

 

Nereti ir situācijas, kad īpašnieks nevēlas uzņemties saistības, iespējami ātrāk vēloties pārdot mežu. Tomēr šādi īpašnieki nereti nav ielikuši nekādas pūles, lai meža vērtība pie meža pārdošanas būtu iespējami augstāka. Bieži meža īpašnieks ir šokēts, kad meža vērtība par aizaugušo mežu ir 5x zemāks, kā plānots. Tomēr tāda mēdz būt cena par neiesaistīšanos. Daudz grēko arī tie, kas, kā teikt, pārāk aizraujas ar meža saudzēšanu. Koku ciršana šādiem cilvēkiem šķiet kaitējums. Un meža vērtību, vārdu sakot – nopūdē.

 

 

Tāpat mēdz gadīties arī tiem, kas mežu ieplānojuši kā mantojumu bērniem. Mežs tiek atstāts augot. Diemžēl šādi koki zaudē savu vērtību. Mežs aizaug, visbiežāk ar kārkliem un ievām, kas atņem vietu nozīmīgākām sugām. Mežā veidojas džungļi. Koki pāraug. Vieta jauniem kokiem aizaug. Bet liela daļa koksnes vienkārši satrūd. Visa bagātība, vārdu sakot, aiziet nelāgā postā. Jebkurā gadījumā, nekopjot mežu, šāds scenārijs ir garantēts. Kārtīgs pircējs būs gatavs maksāt par vērtīgu mežu, tomēr neviens nemaksās par pūstošiem kokiem. Kopts mežs ir vērtība!

 

Laicīgi kopts mežs ir izcils veids, kā iegūt iespējami lielāku meža vērtību naudas izteiksmē. Mežs, kas būs kopts, nesīs vērtīgu koksni, tādā tiek atbrīvota vieta perspektīvākām sugām, šāds mežs nesīs lielus ienākumus par vērtīgo koksni un tiks arī atstāts laukums jaunaudzēm. Šāds mežs būs vērtīgs nākotnes mantojums. Un šāds mežs spētu nest iespējami augstākus ienākumus to pārdodot.

 

Diemžēl neapsaimniekots mežs nesīs zaudējumus jebkurā gadījumā – pārdodot mežu, tas nenesīs diži lielus ienākumus. Bet turpinot saistības – tas paņems daudz, daudz lielākus ieguldījumus, lai uzlabotu situāciju. Ir vērts pārdomāt, cik lielas investīcijas mežs prasīs, vai tās var uzņemties, un vai nav vērtīgāk pārdot mežu, kad tas nav aizaudzis un zaudējis visu vērtīgo.

 

 

Esi izlēmis pārdot meža īpašumu? Iesakām konsultēties ar labākajiem nozares profesionāļiem, lai uzzinātu visu nepieciešamo informāciju, kā vislabāk, ātrāk, bet galvenais DROŠĀK pārdot savu meža īpašumu. Uzzini sava meža vērtību www.mmv.lv.

 

MMV.LV – Uzticams partneris ceļā uz pārdomātiem nākotnes lēmumiem!