Klimata pārmaiņas un to ietekme uz Latvijas mežiem

Mūsu planēta saskaras ar nepieredzētām vides problēmām, un ir ļoti svarīgi saprast, kā klimata pārmaiņas var ietekmēt mūsu vietējās ekosistēmas, tostarp mežus. Temperatūras paaugstināšanās, mainīgs nokrišņu daudzums un mainīgās klimatiskās zonas pārveido Latvijas mežu struktūru, izaicinot to noturību un apdraudot mežu stabilitāti nākotnē. Kā pret klimata pārmaiņām pielāgojas mežu īpašnieki Latvijā?

 

Klimata pārmaiņām ir un būs izteikta ietekme uz mežiem visā pasaulē, arī ziemeļu puslodē. Latvijā tiek piedzīvotas arvien īsākas ziemas, sala periodi, ir samazināts sniega daudzums un sniega sega. Šādas izmaiņas paaugstina ugunsgrēka, vēja un sausuma risku. Klimatisko pārmaiņu dēļ, Latvijas mežos tiek novēroti kokmateriālu bojājumi, ko izraisa kukaiņu un sēnīšu uzliesmojumi. Šīs izmaiņas ietekmē ne tikai meža sastāvu. Tas ietekmē arī kopējo Latvijas mežu veselību, kam vajadzētu būt par pagrieziena punktu – meža zemes īpašniekiem pievērsties meža apsaimniekošanas praksei.

 

Lasi arī ‘‘Bīstami meža veselībai – kas nogalina Latvijas mežus!”

 

Kaut arī klimata pārmaiņas pamatā ietekmē mežus negatīvi, ne visas klimata pārmaiņu sekas tādas ir. Paaugstinoties gada temperatūrai, pastāv liela iespēja, ka mazāk izturīgas koku sugas var vieglāk pārdzīvot ziemas. Vide var būt labvēlīga vietējām sugām, kas var augt ar lielāku sparu, pateicoties palielinātu nokrišņu daudzumam un īsākiem ziemas periodiem. Tas attiecīgi var palielināt ieņēmumus. Mežos var sākt augt arī jaunas sugas, kas var nest papildus peļņu. Tomēr tieši svešzemju sugu invāzija tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem draudiem pasaules mežos.

 

Lai laikus varētu saglabāt vai uzlabot mežu noturību, veselību un ražošanas jaudu, mežu īpašnieku informētība un pielāgošanās klimata pārmaiņām var būt par lielu atspērienu šo uzdevumu īstenošanā. Vislabākais veids, kā mazināt klimata riskus, ir mežu īpašnieku informētība un mežu apsaimniekošana. Mežu apsaimniekošanas ieviešanai būtu jābūt būtiskai ne tikai valstiskā līmenī, bet arī starp mežu īpašniekiem.

 

”Kādēl meža apsaimniekošana ir svarīga?”

 

Tas ir īpaši svarīgi iesaistīt mežu īpašniekus, jo Latvijā privātajiem mežu īpašniekiem pieder aptuveni 51% no valsts kopējās mežu platības (pēc 2020.gada datiem). Kas nozīmē, ka šāds privāto mežu īpašnieku īpatsvars vien pierāda, cik meža īpašnieku individuālie lēmumi kolektīvi lielā mērā var ietekmēt kopējo situāciju. Salīdzinoši līdzīga situācija ir arī citās Eiropas valstīs, kur liels % mežu platības pieder privātpersonām un ģimenēm. Tādēļ arī valstiskā līmenī, politikas mērķim vajadzētu atbalstīt šos meža īpašniekus ar “klimatu atbalstošiem” lēmumiem.

 

Kā galvenās problēmas, kas norāda uz klimata negatīvajām sekām, kas tiek novērotas privātajos mežos, ir kukaiņu bojājumi, vēja izplatība, pastiprināts sausums un sēnīšu slimības.

 

Pēc aptauju datiem, uzrunājot mežu īpašniekus Eiropā, neaizsargātību pret klimata pārmaiņām mežu īpašnieki bieži vien neuzskata kā saistību ar viņu mežiem vai aktivitātēm tajos. Neticība klimata pārmaiņām vai tās sekām, kā arī personīgās intereses, veido mežu īpašniekos pielāgošanās trūkumu pret klimata pārmaiņām. Jāmin, ka pielāgošanās klimata pārmaiņām ir cieši saistīta arī ar meža īpašnieku zināšanu bāzi.  Jau fakts, ka klimata pārmaiņas nav viegli saprotamas, cilvēkos raisa neizpratni. Mežu īpašniekiem var būt grūtības atšķirt klimata pārmaiņu ietekmi no parastajiem traucējumiem viņu mežos. Savukārt tiem zemes īpašniekiem, kuri ir piedzīvojuši klimata pārmaiņu sekas savos mežos, visbiežāk ievieš meža apsaimniekošanu un laikus veic pasākumus, lai pielāgotos klimata pārmaiņām.

 

Noskaidro rakstā ”Īstā patiesība, kādēļ kokus ir jācērt!”

 

Kā vērtīgs klimatu izmaiņu pielāgošanās resurss būtu meža īpašnieku izglītošana, kas var palielināt izpratni un riska uztveri, lai laikus pamanītu, atpazītu un novērstu riskus. Šāda izglītošanās radītu arī daudz nozīmīgāku meža īpašnieka lomu, palīdzot pieņemt daudz gudrākus un apdomīgākus lēmumus. Zināšanu bāze var pozitīvi ietekmēt meža īpašnieka finanses, novērst dažādos riskus, veicināt meža vērtību un palīdzēt aizsargāt mežus kopumā.

 

Pēc aptaujas datiem tiek atklāts vēl kāds nozīmīgs iemesls grūtībām pielāgoties klimatu pārmaiņām. Kaut arī meža zemes īpašniekiem ir plašs viedokļu un priekšstatu klāsts attiecībā uz klimata pārmaiņām, viņu uzvedību un attieksmi lielā mērā ietekmē tieši finansiālie šķēršļi un informācija, paplašinot zināšanu bāzi.

 

Palīdzot izprast specifiskās klimata problēmas, ar kurām saskaras meži pasaulē, klimatu pārmaiņu kontekstā, mēs varētu spert nozīmīgus soļus, izglītojot mežu īpašniekus, lai izstrādātu efektīvas meža apsaimniekošanas stratēģijas šo pārmaiņu mazināšanai.

 

Pēc raksta esi uzzinājis ne tikai to, kā klimata pārmaiņas var ietekmēt mežu veselību. Bet bez maksas vari uzzināt arī to, cik vērts ir Tavs mežs vai cirsma 2023.gadā. Anonīmi, BEZ MAKSAS,  ātri un godīgi saņem vērtējumu par savu mežu no 200+ mežu un cirsmu pircējiem. Tava augstākā cena jau Tevi gaida MMV.LV