Ko ņem vērā pērkot meža īpašumu?

Kāds ir meža pirkšanas process? Kā pērk mežus? Kādi kritēriji tiek ņemti vērā, iegādājoties mežu? Meža pārdošana/ pirkšana var būt sarežģīts process daudzu cilvēku rokās. Tādēļ ir vērts zināt – kam jābūt, kas jāzina, un, ko ņemt vērā slēdzot darījumu.

 

Meža inventarizācija.

Kad notiek meža pārdošana, mežam līdzi jānāk inventarizācijas datiem ar faktisko situāciju mežā (kāda suga ir mežā, vecums, daudzums utt). Tas ir dokuments, kas satur informāciju par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā. Taksācijas dati palīdz prognozēt priekšrocības, kad pērk mežu.

 

Meža novērtēšana.

Pērkot mežu tiek ņemts vērā meža vecums, koksnes daudzveidība, kvalitāte, meža stāvoklis, vieta, piebraucamo ceļu stāvoklis un daudz kas cits. Mitra, neauglīga meža augsne samazinās meža vērtību, kamēr sausa un auglīga palielina.

 

 

Koksne.

Pie meža pārdošanas divas vērtīgākās lietas ir – vecums un koksne. Ja mežs ir ar koksni, kas sasniegusi ciršanas vecumu, tas krietni ietekmēs meža kopējo cenu. Šos divus kritērijus ļoti augstu vērtē uzņēmumi, kad pērk mežu.

 

Dokumentācija.

Kad uzņēmums pērk mežu, tiek ņemts vērā, kāda ir meža dokumentācija, vai visi dokumenti ir juridiski pareizi, vai īpašumam ir visa nepieciešamā dokumentācija, lai pieņemtu lēmumu par meža pirkšanu.

 

Darījums.
Kad mežs ir izvēlēts, meža cena tiek noteikta pēc inventarizācijas datiem un iepriekšējiem kritērijiem, tiek saskaņota cena. Ja uzņēmums pērk meža īpašumu, tiek slēgts pirkuma līgums. Līgums tiek noslēgts pie notāra. Jaunā īpašnieka tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā.

 

 

Kad esat izlēmis pārdot meža īpašumu, iesakām konsultēties ar labākajiem nozares profesionāļiem, lai uzzinātu visu nepieciešamo informāciju, kā vislabāk, ātrāk, bet galvenais DROŠĀK pārdot savu meža īpašumu.

 

MMV.LV – Uzticams partneris ceļā uz pārdomātiem nākotnes lēmumiem!