Kam pārdot savu meža īpašumu?

Kam pārdot savu meža īpašumu? Kas pēŗk mežu, meža īpašumus un kas pērk cirsmas? Meža īpašumu uzpircēju Latvijā ir daudz, tie ir gan fiziskas, gan juridiskas personas. Pirms sava meža pārdošanas, ir vērts zināt gan to, kā notiek meža pārdošana, gan to, kā laikus atpazīt godīgu pircēju no negodprātīga īpašuma uzpircēja.

 

Pazīsti savu īpašumu.
Kam pārdot mežu, Latvijā netrūkst. Ir tādi, kas meža īpašniekus uzmeklē paši un ir tādi, kas gaida zvanu no Jums. Tomēr kā neapjukt piedāvājumā, skaļos vārdos un neuzķerties uz dažnedažādām ēsmām? Pirmais uzdevums, kas jāizpilda – pazīsti savu mežu. Zinot situāciju mežā, pazīstot savu īpašumu, zinot meža patieso vērtību, tas būt viens no veidiem, kā laikus izvairīties no daudziem pircējiem. Var gadīties sastapties gan ar negodprātīgiem, kas krietni pacentīsies samelot par meža īpašuma vērtību, gan tādiem, kas centīsies nedaudz ieekonomēt. Ja nezināsiet sava meža vērtību, to jutīs, un var izmantot daudzi.

 

 

Pircēja caurspīdība.

Kad pārdod mežu, nepārdodiet to pirmajam pretimnācējam. Izziniet iespējami vairāk versiju (naudas izteiksmē) par savu īpašumu, ko piedāvā īpašuma pircēji. Pirms pārdodiet meža īpašumu – izziniet savu potenciālo pircēju, ievāciet atsauksmes, ielūkojieties sūdzību lapās, iepazīstieties ar visu iespējami sasniedzamo informāciju.

 

Informācija pie pārdošanas.

* Kad notiek meža pārdošana, nekādā gadījumā nedrīkst dot pilnvaru īpašuma pircējam ciršanas apliecinājuma izņemšanai.
* Meža īpašums pie pārdošanas vispirms ir jāreģistrē zemesgrāmatā uz pircēja vārda, lai Jūs, kā pārdevējs, vairs nenestu nekādu atbildību par pārdoto zemes īpašumu.
* Pārdošanas procesa laikā līgumā būtu vēlams norādīt, ka mežizstrādi var uzsākt tikai pēc īpašumtiesību maiņas nostiprināšanas zemesgrāmatā.
* Kad pārdod visu meža īpašumu, līgums ir jāslēdz pie notāra un jānostiprina zemesgrāmatā.
* Kad pārdod atsevišķu meža zemes gabalu, pašvaldībā tiek iesniegts iesniegums par atsevišķa zemes gabala nosaukuma maiņu. Ja pagasts atbalsta izvēlēto nosaukumu, tas to piešķir.
* Kad pārdod mežu, pirmpirkuma tiesības uz īpašumu vispirms ir pašvaldībai/ valstij.
* Kad pārdod daļu no vesela meža – zemes dienests uzmēra katra zemes gabala robežu, pagasts piešķir jaunu nosaukumu. Līgums tiek noslēgts pie notāra un nostiprina zemesgrāmatā.

 

 

Nodokļi.

Pārdot meža īpašumu var gan fiziskai, gan juridiskai personai. Mežu pārdodot reģistrētam nodokļu maksātājam, nodoklis tiek ieturēts izmaksas brīdī. Ja mežs tiek pārdots fiziskai personai, tad nodoklis ir jāmaksā pašam zemes īpašniekam un to dara, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

 

Lokāli vai globāli.

Daļa mežu īpašnieku cenšas sekot līdzi, kam pārdod savu meža īpašumu. Kā arī, kur tālāk – iespējams, tas nonāks. Ir pierādījies, ka vairums meža īpašnieku tomēr labprātāk savu meža īpašumu pārdod vietējiem pircējiem. Taču. Aizvien biežāk Latvijas meži nonāk Skandināvu valstīm. Līdz ar to, mežu īpašumu skaits, kā arī platība Latvijas mežu bilancē sarūk.

 

 

Slēdziet darījumu tikai ar tādu pircēju, kam spējat uzticēties. Nezini sava meža vērtību? – uzzini to www.mmv.lv

 

MMV.LV – Uzticams partneris ceļā uz pārdomātiem nākotnes lēmumiem!