Kas ir meža kadastrālā vērtība?

Raksturojot nekustamos īpašumus, nereti tiek izmantoti termini, kam nepieciešami paskaidrojumi. Sevišķi juridiskos darījumos ar nekustamajiem īpašumiem bieži izskan tādi termini kā tirgus vērtība, kadastrālā vērtība, meža inventarizācija u.c. Pirmajā brīdī vairumam iesaistīto pušu tie var nebūt saprotami. Tādēļ šoreiz pastāstīsim par to, kas ir meža kadastrālā vērtība, un kā to nosaka.

 

Kas ir meža kadastrālā vērtība?

Kadastrālā vērtība ir zemes (nekustamā īpašuma) vērtība, ko pēc starptautiski atzītiem masveida vērtēšanas standartiem un vērtēšanas metodēm nosaka ikvienam īpašumam, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem. Šo vērtību ietekmē īpašuma infrastruktūra, vieta, platība, meža zemes kvalitāte, apgrūtinājumi utt.

 

Kādēļ ir nepieciešama kadastrālā vērtība?
Kadastrālā vērtība ir nepieciešama nodevu, nodokļu, nomas maksu aprēķināšanai, to izmanto gan pašvaldības, gan dažādas valsts iestādes, gan arī zemes īpašnieki savstarpējos darījumos.

 

Kā to aprēķina?
Kadastrālo vērtību aprēķina reizi gadā (1.janvārī), kas tiek aprēķināti pēc starptautiski atzītiem, vienotiem un valdības apstiprinātām formulām, jaunas bāzes vērtībām, kritērijiem. Jaunā vērtība ir aktuāla 1 gadu. Kādēļ tikai 1.gadu? Kadastrālā vērtība mainās, jo regulāri mainās situācija tirgū.

 

Kas ietekmē meža kadastrālo vērtību?
Īpašuma kadastrālo vērtību visvairāk ietekmē atrašanās vieta (cik pieprasītā teritorijā atrodas īpašums), apjoms, izmantošanas veids, stāvoklis, zemes kvalitāte. Jo auglīgāka zeme, jo tās kvalitatīvais novērtējums būs lielāks. Kadastrālo vērtību ietekmē arī apgrūtinājumi, kas attiecīgi var būtiski samazināt meža vērtību.

 

Kadastrālā vērtība un tirgus vērtība

Kadastrālā vērtība diemžēl visai reti sakrīt ar tirgus vērtību (kaut formula tiek veidota tā, lai tā iespējami tuvinātos tirgus vērtībai). Iemesls tam, kādēļ tirgus vērtība bieži vien nesakrīt ar kadastrālo vērtību ir izmantojamie dati. Kadastrālās vērtības aprēķinam izmanto tikai pēdējos datus, kas ir pieejami Kadastrs.lv reģistrā (kas nozīmē, ka tie var būt arī novecojuši). Kā arī kadastrālajā vērtēšanā netiek izvērtēti īpaši kritēriji, piemēram, apkārtnes ainava, kas netiek ņemta vērā, nosakot kadastrālo vērtību. Turpretī šādi kritēriji tiek ņemta vērā nosakot tirgus vērtību. Kadastrālājā vērtībā strikti vadās pēc normatīvajiem aktiem.

 

Svarīgi!

1. Kadastrālai vērtībai tiek izmantoti tikai tie dati, kas pieejami portālā Kadastrs.lv. Ja dati ir novecojuši, kadastrālā vērtība var atšķirties no tirgus vērtības.

2. Kadastrālā vērtība ir saistīta ar izmaiņām tirgū. Ja vērtība īpašumu segmenta tirgū kāpj, kāp arī kadastrālā vērtība. Tieši tāpat ir ar cenu kritumu – krītoties arī kadastrālajai vērtībai.

3. Kadastrālo vērtību par īpašumu var uzzināt Kadastrs.lv (bez maksas), kā arī Valsts zemes dienestā.