Nodoklis meža īpašniekam pārdodot mežu

Kādi nodokļi ir jāmaksā meža īpašniekam, pārdodot mežu? Cik daudz tiek ieturēts no fiziskas personas? Varianti mēdz būt dažādi, tādēļ zemāk parādīsim dažus variantus, lai atbildētu uz galvenajiem jautājumiem.

 

Nodoklis.

IIN jeb iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tas ir piemērojams, ja īpašumu vai cirsmu pārdod fiziska persona:

 

– ienākums no fiziskas personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas
izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas;

 

– atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža
īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības
veids;

 

– ienākums, kas gūts, pārdodot zarus, kuri paredzēti šķeldošanai un iegūti
ārpus meža zemes, attīrot īpašumā esošās lauksaimniecības zemes no
krūmiem, vai mežā, izstrādājot cirsmu.

 

 

Piemēri.

Nodoklis meža īpašniekam.

1. variants. Cilvēks vēlas pārdot meža īpašumu. Ja tas ir vienīgais īpašums, tad nodoklis par meža īpašumu nav jāmaksā. Bet, ja nav vienīgais?

 

– Saskaņā ar likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) III daļas 15. panta 5. nodaļu tiek piemērota 20% nodokļu likme no kapitāla pieauguma. Kapitāla pieaugums ir faktiskais īpašuma vērtības pieaugums atņemot izdevumus. Aprēķinā izmanto īpašuma iegādes vērtību, kāda norādīta zemesgrāmatā (ja ir mantots un procesā nav norādīta vērtība, tad par pamatu tiek ņemta mantošanas brīža kadastrālā vērtība un pārdošanas vērtība). No pārdošanas vērtības tiek atņemta iegādes vērtība, un tā iegūstam kapitāla pieaugumu no kura aprēķinam 20%. No kapitāla pieauguma vērtības atņem visus izdevumus, kas ieguldīti īpašuma, tajā skaitā, valsts nodevas, tādējādi šis nodoklis samazinās.

 

2. variants. Cilvēks vēlas pārdot cirsmu (augošus kokus), kāds ir meža nodoklis īpašniekam?

 

– Saskaņā ar likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) III daļas 15. panta 6. nodaļas pirmo punktu, tiek piemērota 10% IIN likme. Saskaņā ar šī paša likuma 17. panta 10. punkta 2. daļu, darījumam tiek piemērota izdevumu norma 25%, kuru ar nodokli neapliek. Tas nozīmē, ka nodoklis šajā gadījumā ir 10% no 75% jeb 7.5%.

 

3. variants. Meža īpašnieks vēlas pārdot kokmateriālus, kāds būs piemērojamais nodoklis?

 

– Saskaņā ar likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) III daļas 15. panta 6. nodaļas pirmo punktu tiek piemērota 10% IIN likme. Saskaņā ar šī paša likuma 17. panta 10. nodaļas 2. daļu, darījumam tiek piemērota izdevumu norma 50%, kuru ar nodokli neapliek. Tas nozīmē, ka nodoklis šajā gadījumā ir 10% no 50% jeb 5%.

 

 

Rezumē.

1. variantā pārdevēja (meža īpašnieka) kontā tiek ieskaitīta visa nauda, meža īpašniekam pašam jādeklarē darījums elektroniskajā deklarācijas sistēmā un jāpārskaita piemērotais nodoklis (nauda izteiksmē) uz valsts kasi.

 

2. un 3. variantā pircējs darījumu deklarē elektroniskās deklarēšanas sistēmā un samaksā nodokli pircēja kontā – ieskaitot summu, no kuras jau ir ieturēts nodoklis.

 

 

Vēlies uzzināt sava meža vērtību? Uzzini to www.mmv.lv