Mantojumā saņemts mežs – ko darīt?

Meža īpašumu var iegūt dažādos veidos, kā dāvinājumu, mantojumu vai to iegādājoties. Reizēm mantojumā iegūtais mežs ir negaidīts pārsteigums, liekot cilvēkam apjukt, ko maz darīt ar šo meža īpašumu. Ja tas ir saņemts kā mantojums, ir jāņem vērā pāris būtiskas lietas, kas krietni var ietekmēt turpmākos plānus attiecībā pret meža īpašumu. Kā rīkoties, lai mantojums nekļūtu par slogu?

 

Dokumentācija
Ja meža īpašumu cilvēks ir saņēmis mantojumā, tad dokumentu kārtošana jāsāk pie notāra un jāsaņem mantošanas apliecība, kas dod tiesības īpašumu ierakstīt zemesgrāmatā (www.zemesgramata.lv).

 

Ja meža īpašums nav uzrādīts zemesgrāmatā, jānoskaidro vai īpašumam ir veikta uzmērīšana. Vai ir sakārtotas robežas, robežzīmes u.c. Ja nav, īpašniekam jāgriežas pie zinoša mērnieka, jo bez saskatāmām robežām nav iespējams veikt arī meža inventarizāciju (kas būtu jāveic reizi 20 gados, tomēr mantojuma gadījumā, kā arī neesošas inventarizācijas dēļ, noteikti ir jāsakārto nākotnes vārdā).

 

 

Inventarizācija
Jebkuram mežam reizi 20 gados ir jāveic meža inventarizācija. Ja tā nav veikta, to ir jāizdara jaunajam meža īpašuma saimniekam. Ja meža inventarizācija ir veikta, tad jāiepazīstas vai jāatrod dokumenti par tā veikšanu (papīra formātā vai elektroniski pieprasot Valsts meža dienestā). Inventarizāciju veic sertificēts speciālists, kas nosaka, kāds ir mežs – tips, sugas, vecums, caurmērs utt.

 

Pēc dokumentācijas iepazīties ar meža īpašumu
Lai apzinātu, kāds ir mežs, ar to ir jāiepazīstas uz vietas. Jāsaprot novietojums, robežas, tips, lai apzinātos, ko ar mežu nākotnē varētu darīt – apsaimniekot vai pārdot.

Noteikti jānoskaidro arī tas, kādas darbības mežā ir veiktas pirms tam. Piemēram, jānoskaidro, vai mežs jau nav bijis cirsts. Īpašnieks mantojot mežu var mantot arī iepriekšējā īpašnieka saistības un nepadarītos darbus. Ja īpašumā ir bijusi veikta galvenās cirtes ciršanas darbi, bet nav bijuši meža atjaunošanas darbi, tad pienākums atjaunot cirsmu pāriet uz jauno īpašnieku (Latvijā pēc likuma, ja mežs ir nocirsts, to vajag atjaunot. Vidēji mežs jāatjauno 5 gadu laikā no tā izciršanas).

 

Meža apsaimniekošana
Ja mežs ir mazs, meža īpašuma apsaimniekošanas darbus var uzņemties īpašnieks, bet, ja tas ir liels, tad vienam apsaimniekot lielu meža īpašumu var būt par grūtu. Kā alternatīvu var atrast meža apsaimniekošanas kompānijas, kas nodrošina pilna cikla meža apsaimniekošanas darbus, vai pat apdomāt meža pārdošanu, jo rūpes par mežu ir arī lieli izdevumi.

 

 

Meža pārdošana
Meža pārdošana daudziem šķiet ērts veids, kā saņemt līdzekļus un vairs nedomāt par nodokļiem, inventarizācijām, meža apsaimniekošanām. Galvenais ieteikums – pārbaudīt meža vērtību, ievākt dažādu pircēju nosauktās cenas, sakārtot dokumentāciju, lai meža pārdošana būtu realizējams plāns. Lai pārdotu mežu raiti un veiksmīgi, visām ar mežu, tā īpašumtiesībām u.c. saistītajām lietām, ir jābūt sakārtotām, pie tam – oficiāli un ar visiem papīriem.

 

Nezinot sava meža patieso vērtību, kā arī pārdodot mežu, nepārzinot likumus un normatīvos aktus, var būt kā zaļais signāls negodprātīgiem pircējiem. Neļaujiet savam īpašumam būt novērtētam krietni zemāk par to patieso vērtību!

 

Meža pārdošana (maksājums)
Darījumam jānotiek oficiāli, ar visu no tā izrietošo – dokumentācijas, darījumu kontu atvēršanas vienā bankā vai notāra piesaistīšana, laicīga naudas izcelsmes noskaidrošana u.c.

 

1. Piesaistot notāru, notārs jau laicīgi nodrošinās pircēja naudas izcelsmes pārbaudi, krietni samazinot risku, ka pārdevējs naudu varētu nesaņemt;
2. Avansa maksājums – kamēr zemesgrāmatā nav nostiprinātas pircēja īpašuma tiesības, un tās netiek reģistrētas, naudu pārskaitīt avansā ir milzīgs risks.
3. Skaidras naudas darījumi – aizliegti kopš 2019. gada.

 

MMV.LV – Uzticams partneris ceļā uz pārdomātiem nākotnes lēmumiem!