Meža audzēšana ar ES finansējumu

Spēcīga un vērtīga meža audzēšana ir nākotnes nodrošinājums. Tomēr ne visiem pietiek finanšu un zināšanu sava īpašuma attīstīšanai. Tādēļ, lai mežu īpašnieki nebūtu spiesti mežu pārdot vai pakļaut vientulībai, par to nespējot uzņemties rūpes. Ikvienam privāto mežu īpašniekam Latvijā divreiz gadā ir iespējams pieteikties Eiropas Savienības finansējumam, sava meža īpašuma sakārtošanai.

 

 

Kādēļ ir svarīgi laikus pieteikties Eiropas finansējumam?

ES finansējums ir atbalsta pasākums mežu īpašniekiem, lai īstenotu svarīgas aktivitātes īpašuma vērtības celšanai. Tas ir finanšu atbalsts, ko var gūt mežu īpašnieki, lai īstenotu sava meža īpašuma attīstību, ieviešot tādas aktivitātes, kas tieši ietekmētu īpašuma vērtības palielināšanu. Piemēram, paplašinot mežu platību, uzlabojot meža dzīvotspēju utt ar tādiem darbiem, kā – mežu retināšanu, meža ieaudzēšanu, jaunaudžu kopšanu, meža atjaunošanu un citiem darbiem. Pieteikties Eiropas Savienības finansējumam ir lieliska iespēja, kas mežu īpašniekiem var palīdzēt sakārtot viņu īpašumus.

 

Uzzini, kā vairot sava īpašuma vērtību, lasot rakstu ”Kā nepieļaut, ka mežs zaudē vērtību”. 

 

Pieteikšanās Eiropas Savienības finansējumam.

Kaut arī ES finansējums mērāms pat vairākos miljonos eiro,  situācija ar iesniegtajiem projektiem uz dažādām aktivitātēm ir ļoti dažāda. 2022.gadā novērots, ka pretendentu ne visās programmās un kārtās ir bijuši pietiekami aktīvi. 2022.gadā daļa privāto mežu īpašnieku Eiropas finansējumam nav pieteikušies vai arī nav paspējuši izpildīt nosacījumus, lai pieteiktos atbalstam.

 

Par iemeslu, kādēļ šogad nav pietiekama privāto mežu īpašnieku atsaucība, var izcelt gan laika trūkumu, gan arī finansiālo situāciju. Lai pieteiktos Eiropas Savienības finansējumam, sākotnēji tas prasa ieguldīt personīgos līdzekļus. Kas kalpo par iemeslu, kādēļ pretendentu skaits uz Eiropas Savienības finansējumu ir krities. Arī īsais sagatavošanās laiks, lai pieteiktos Eiropas atbalstam, ietekmē pretendentu rosību.

 

Dokumentu sagatavošana (bezmaksas dokumentu paraugi un veidlapas) ir laikietilpīgs process, arī nosacījumi/ uzdevumi (piemēram, stigošana, skiču zīmēšana u.c.) prasa laikus sagatavoties. Bieži vien lielā darba apjoma un laika trūkuma dēļ mežu īpašnieki nepaspēj iesniegt savus pieteikumus noteiktajā termiņā.

 

Veids, kā varētu labot šo situāciju – piesaistot lielāku skaitu privāto mežu īpašnieku ES finansējumam, būtu gan vieglāki nosacījumi, gan garāks pieteikšanās/ projektu iesniegšanas laiks. Lai no vienas puses samazinātu  izdevumus, kas rodas, lai izpildītu nosacījumus. No otras – pagarināt termiņu, lai mežu īpašnieki varētu laicīgi sagatavoties.

 

Priecīga vēsts, ka šādus priekšlikumus Zemkopības ministrijai ir iesniegusi mežu īpašnieku biedrība, un šie priekšlikumi ir ņemti vērā un varētu tikt piemēroti jau tuvākā nākotnē.

 

Kas nepieciešams, lai pieteiktos atbalstam?

Katrai finansējuma programmai un katram uzaicinājumam ir noteikti īpaši tiem paredzēti kritēriji/ nosacījumi!

 

Piemēram. Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākuma plāna” (MAAPP) sagatavošana, kas jāsaskaņo ar Valsts meža dienestu (VMD), (MAAPP īsi apraksta mežsaimnieciskās darbības un uzrāda termiņus, kādos tās tiks īstenotas). Projektu pieteikuma sagatavošana un iesniegšana LAD, skiču un pārskatu sagatavošana projekta atskaitēm un tml.

 

Kas var būt pretendents uz Eiropas finansējumu?
Pretendents uz atbalstu var būt meža īpašnieks – fiziska vai juridiska persona, kā arī pašvaldības.

 

Atbalsta mērķis.

Uzlabot meža vērtība, stāvokli/ noturību, ietekmēt mežu platības paplašināšanos, meža dzīvotspējas uzlabošanu, ekoloģiskās vērtības palielināšanu.

 

Uzzini par Eiropas Savienības fonda līdzfinansējuma saņemšanu šeit.

 

 

Rūpēties par savu meža īpašumu maziem un vidējiem mežu īpašniekiem paliek arvien sarežģītāk. Apsaimniekot, uzturēt un attīstīt mežu traucē gan ierobežotie resursi, gan apsaimniekošanas prasības, gan zināšanu trūkums. ES finansējums ir lieliska veids kā attīstīt meža īpašumu, nopelnīt un piedāvāt darbu citiem.

 

Lasi arī ”Pārdot mežu vai apsaimniekot”.

 

 

Varbūt pēc izlasītā Tev ir vēlme uzzināt sava meža reālo vērtību tirgū? Ja Tu nezini, cik vērts ir Tavs īpašums – tad uzzini to bez maksas ŠEIT!  Meža cenas noskaidrošana nav iemesls meža pārdošanai, bet zināt tā vērtību tirgū, ir katra meža īpašnieka pienākums! Tavs mežs – Tava privilēģija!

 

 

Raksts tapis sadarbībā ar www.mmv.lv