Kā jaunaudžu kopšana palīdz ātrāk nopelnīt?

Mežu apsaimniekošana ir būtisks ieguldījums veselīgu un ilgtspējīgu mežu uzturēšanai. Viena no galvenajām efektīvas meža apsaimniekošanas stratēģijām ir jaunaudžu kopšana. Jaunaudžu kopšana ir meža apsaimniekošanas prakse, kas ietver konkurējošo koku izciršanu un vēlamo koku sugu augšanas veicināšanu. Jaunaudžu kopšanas prakse var palīdzēt mežam ātrāk augt un palielināt meža produktivitāti ilgtermiņā.

 

Jaunaudžu kopšanas galvenā nozīme veidojas jau pašos pamatos. Stādot mežu, ir jāparedz pareizas koku sugas izvēle attiecīgajai augsnei un tipam. Pirms koku stādīšanas jāizvērtē meža tips, piemēram, nosakot, vai izvēlētajām koku sugām pietiks barības vielas attiecīgajā mežā.

 

Veicot jebkura meža atjaunošanu, nozīme ir arī apkārtējo mežaudžu koku kvalitātei. Ja meža kvalitāte ir zema, visticamāk nāksies atstāt tikai iestādītos stādus, izcērtot zemās kvalitātes kokus. Kā kvalitatīvākie un biežāk izmantotie koku stādi, kas tiek izmantoti Latvijā, ir skuju koki. Tie sastāda ap 85% no kopējā saražotā stādāmā apjoma. Skujkoki tiek augstu vērtēti, jo ir izturīgi un pieprasīti tirgū.

 

Augsnes sagatavošana, stādu izvēle, stādīšana, kopšana un aizsardzības pasākumi, tā ir formula, kurai ir milzu loma kvalitatīva meža audzēšanā.

 

Jaunaudžu kopšana:

Viens no veidiem kā nodrošināt labākus ienākumus nākotnē, ir pareiza un kvalitatīva koku stādīšana. Vēl viens no veidiem, kā ātrāk nopelnīt, ir vēlamo koka sugu augšanas ātruma uzlabošana. Nodrošinot telpu, sauli un barības vielas. Jaunaudžu kopšana jāuzsāk uzreiz, kad citas koku sugas sāk negatīvi ietekmēt galveno sugu, apgrūtinot tās augšanu.

 

Atlasot konkurējošos kokus, tā tiek atstāta telpa galvenajiem kokiem, lai tiem varētu piekļūt vairāk saules gaismas, barības vielu un ūdens. Tas ļaus noteicošajai sugai ātrāk augt un veicināt produktīvāku mežu ilgtermiņā. Nocirsto koksni var pārdot kā papīrmalku vai malku, radot papildus ienākumus meža īpašniekam. Rūpīgi kopjot jaunaudzes, meža īpašnieki nākotnē var gūt lielākus ienākumus krietni īsākā laikā.

 

Jaunaudzes kopšana ir nepieciešama, lai uzlabotu koku augšanas apstākļus un īsākā laikā panāktu lielāku koksnes pieaugumu.

 

Jaunaudžu kopšanas laiku nosaka normatīvie akti (MK noteikumi nr. 935, spēkā no 01.01.2013.). Jaunaudžu kopšanu ieteicams veikt skuju kokiem – oktobrī, novembrī (šajā laikā cirstos kociņus sniegs pieplacinās zemei, veicinot to ātrāku satrūdēšanu); lapu kokiem – jūlijā, augustā (audze būs pasargāta no straujas atvašu sazelšanas, un atstājamie koki augšanas periodā nostiprināsies un būs noturīgāki pret vēja un sniega negatīvo iedarbību rudenī un ziemā).

 

Slimības un kaitēkļi:

Vēl viens veids, kā jaunaudžu kopšana var palīdzēt ātrāk nopelnīt, ir kaitēkļu un slimību postījumu riska samazināšana. Veicinot veselīgu koku augšanu un likvidējot nokaltušos vai slimos kokus, mežs ir mazāk uzņēmīgs pret kaitēkļu invāziju un slimību uzliesmojumiem. Kas būtiski var samazināt meža veselību, koksnes apmērus un krasi palielināt izmaksas, kaitēkļu apkarošanai.

 

Noskaidro ”Kādi ir galvenie meža apsaimniekošanas mērķi”.

 

Jaunaudzes vērtība:

Jaunaudžu kopšanai ir ietekme arī meža vērtības noteikšanā. Pareiza jaunaudžu kopšanas prakse palīdz uzlabot koksnes kvalitāti. Galvenajai sugai atstājot piekļuvi barības vielām, tiek paātrināta kvalitatīva koku augšana. Kas savukārt palielina meža vērtību.

 

”Jo kvalitatīvāka ir koksne, jo vērtīgāks kļūst mežs. Jo lielāka koksnes kvalitāte tiek panākta, jo augstāku cenu var prasīt tirgū.”

 

Noskaidro sava meža vērtību 2023.gadam BEZ MAKSASMMV.LV 

 

Jaunaudžu ekoloģiskie ieguvumi:

Jaunaudžu kopšanai ir arī ekoloģiski ieguvumi. Izretinot mežu, atlikušajiem kokiem ir vairāk vietas augšanai un attīstībai, kas var palielināt bioloģisko daudzveidību. Kā arī nodrosināt dzīvotni plašākam augu un dzīvnieku sugu klāstam. Koku augšanas ātruma palielināšana, izcērtot vājākus kokus, var palīdzēt audzēt veselīgu mežu, kas piesaista vairāk oglekļa un samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas.

 

Jaunaudžu kopšana un plānošana:

Jaunaudžu kopšanas īstenošana prasa rūpīgu plānošanu un regulāru meža apsaimniekošanu. Meža īpašniekiem ir jāņem vērā tādi faktori kā koku vecums un sugu sastāvs savā mežā, kā arī vietējie klimatiskie un augsnes apstākļi. Ir jānodrošina, ka tiek ievēroti visi attiecīgie noteikumi un vadlīnijas, kas, piemēram, saistītas ar kokmateriālu ieguvi un savvaļas dzīvnieku aizsardzību.

 

Ievērojot Dabas aizsardzības noteikumus, jaunaudžu kopšanu neveic no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam, jo šajā laikā perē putni un savas gaitas uzsāk dzīvnieku mazuļi.

 

Kopumā jaunaudžu kopšana ir vērtīga meža apsaimniekošanas prakse,  kas var palīdzēt meža īpašniekiem gūt lielākus ienākumus īsākā laika periodā.

 

Rūpīgi atlasot un izvācot no meža nevajadzīgos kokus, meža īpašnieki var radīt vairāk vietas un resursu, lai atlikušie koki augtu ātrāk un veselīgāk. Tas ne tikai palielina meža vērtību, bet arī sniedz ekoloģiskas priekšrocības, veicinot bioloģisko daudzveidību. Tomēr ir svarīgi rūpīgi plānot jaunaudžu kopšanu un vadīt kopšanas procesu tā, lai nodrošinātu, ka tas tiek veikts saskaņā ar noteikumiem.

 

 

Varbūt pēc izlasītā Tev ir vēlme noskaidrot sava meža vērtību? Ja Tu nezini, cik vērts ir Tavs īpašums – tad uzzini to bez maksas ŠEITMeža cenas noskaidrošana nav iemesls meža pārdošanai, bet zināt tā vērtību tirgū, ir katra meža īpašnieka pienākums! Mežs ir Tava privilēģija – vairo bagātību savā mežā!

 

Raksts tapa sadarbībā ar www.mmv.lv