Stājās spēkā jauni grozījumi mežu nozarē

Ministru kabinets ir pieņēmis jaunus grozījumus divos noteikumos:

  • Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” un
  • Nr. 308 “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”.

Grozījumi stājas spēkā pēc publikācijas Latvijas Vēstnesī, 29.06.2022.

 

 

Noteikumos galvenokārt tika mainīti galvenās cirtes parametri pēc caurmēra, kā arī mežaudzes atjaunošanai nepieciešamais minimālais koku skaits. Turpmāk tiek samazinātas galvenās cirtes caurmēra vērtības, priede pēc caurmēra – 30cm (bija no 39 līdz 27 cm), egle – 26 cm (līdz šim bija no 31 līdz 27 cm), un bērzs – 25 cm (līdz šim bija no 31 līdz 22 cm), atkarībā no botanitātes. Jaunie grozījumi palīdzēs nodrošināt zemes resursu efektīvu izmantošanu, kā arī veicinās mežaudžu ražību. Ar mērķi – veicināt daudzpusīgu mežu apsaimniekošanu un iedrošinātu mežu īpašniekus aktīvāk iesaistīties mežu apsaimniekošanā. Pēc grozījumiem, mežu īpašniekiem ir lielāka brīvība, piemēram, uz lēmumu pieņemšanu par koku ciršanu galvenajā cirtē. Ar jaunajiem noteikumiem tiek paredzēts, ka palielināsies meža atjaunošanas apjomi ar selekcionētām koku sugām, kas ietekmēs apjomus, no mežaudzes iegūstot vairāk koksnes īsākā laikā.

 

Papildus šiem noteikumiem, tiek pieņemti arī jauni lēmumi attiecībā uz meža atjaunošanu. Pēc koku ciršanas tagad mežs būs jāatjauno 3 kalendāro gadu laikā pēc cirtes gada. Kā arī pieņemts lēmums, ka pēc cirtes – 5 ekoloģisko koku vietā tagad būs jāatstāj 8. Kā arī cērtot kokus kailcirtē pēc galvenās cirtes caurmēra, būs nepieciešams saglabāt palielinātu ekoloģisko un sauso koku skaitu.

 

Stājas spēkā arī nepieciešamais koku skaits priežu un egļu mežaudzēs, kas ir samazināts no 3000/ha uz 2000/ha priedei, līdz 1500/ha pārējām koku sugām, lai platību (mežaudzi) atzītu par atjaunotu. Par atjaunotām atzītas mežaudzes, kas nav vecākas par 10 gadiem, drīkst nomainīt, atjaunojot tās ar selekcionētu stādāmo materiālu.

 

 

Ar grozījumu projektu “Noteikumi par koku ciršanu mežā” var iepazīties šeit.

Ar grozījumu projektu “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” var iepazīties šeit.