Kā pārdot mežu nepieļaujot kļūdas?

Mežs – tas ir mūžzaļs mantojums visas dzīves garumā! Izklausās labi, tomēr, lai meža īpašums nestu kāroto rezultātu, nepietiks ar tā esamību. Mežs ir regulāri jākopj un pareizi jāapsaimnieko, lai no īpašuma varētu gūt iespējami vērtīgāku resursu. Pēdējos gados ir novērots, ka arvien vairāk mežu īpašnieku savus mežus apsaimnieko. Tomēr ir situācijas, kad pat uzņēmīgākais cilvēks nespēj atļauties meža uzturēšanu, kā arī ikgadējo īpašumu nodokļu maksu. Šis ir viens no variantiem, kad meža īpašnieks apsver meža pārdošanu.

 

Meža stāvokļa pārbaude
Pirms pārdot mežu, saimniekam savs īpašums ir jāpārzina. Jāveic meža inventarizācija un jāpārbauda meža inventarizācijas dati ar faktisko situāciju mežā. Meža inventarizācija jāveic reizi 20 gados, bet pārdodot mežu, īpašniekam meža īpašums ir jānovērtē atkārtoti. Ar gadiem situācija mežā mainās, tādēļ ir svarīgi atkārtot inventarizāciju.

 

Meža vērtība

Lai pārdotu mežu par iespējami augstāko cenu, meža stāvoklim ir liela nozīme. Meža vērtību ietekmē gan koksne, gan apjoms, meža tips, stāvoklis, zemes kvalitāte un pat atrašanās vieta, cik ērti pie meža ir piekļūt un cik vērtīgā vietā atrodas. Pie meža vērtības var pieskaitīt pat, piemēram, apkārtnes ainavu. Nereti mežu pārdodot, uzpircēji meža vērtība novērtēta pat 3x zemāk par reālo tirgus cenu. Diemžēl šādu gadījumu netrūkst un tas ir spilgts pierādījums, ka sava īpašuma vērtības neapzināšanās var vainagoties ar lieliem zaudējumiem. Pat vairāku tūkstošu eiro.

 

 

Kā atrast uzticamu pircēju?
Pārdot meža īpašumu par to zinot visai maz, var novest pie nevēlamām situācijām. Visbiežāk – mežs tiek pārdots par neatbilstoši zemu cenu. Diemžēl negodprātīgiu mežu pircēju netrūkst, un ja meža īpašnieks nepazīst savu īpašumu, pircēji šo nepārliecinātību sajūt visai ātri. Ja pārdevējs nezina meža patieso vērtību, izrāda vēlmi tikai ātrāk pārdot meža īpašumu, var gadīties, ka darījums tiks noslēgts par cenu, kāda neatbilst meža patiesajai vērtībai. Kā atrast godīgu pircēju, kam pārdot mežu? Tātad, lai izvairītos no sliktākā scenārija, vispirms ir jāapzinās sava īpašuma vērtība. Ir jānoskaidro pēc iespējas vairāk dažādu pircēju izteiktās cenas par īpašumu. Ļoti rūpīgi jāiepazīstas ar potenciālo pircējiem – gan iepazīstoties klātienē, gan ievācot informāciju internetā. Sūdzības, atsauksmes, informācija mājaslapā. Sirdsmieram var piesaistīt zinošus speciālistus, kas palīdzēs realizēt drošu un veiksmīgu darījumu.

 

Kādi nodokļi jāmaksā pārdodot mežu?
Kad meža īpašnieks pārdod mežu, valstij ir jāsamaksā IIN (7,5-20% atkarībā no meža pārdošanas veida). Pārdodot meža īpašumu tiek piemērota 20% likme no īpašuma pārdošanas summas un iegādes vērtības starpības.

 

Kas nepieciešams, lai noslēgtu meža īpašuma pārdošanas līgumu?
Vispirms jāvērš uzmanība tam, ka visbiežākais klupšanas akmens ļoti daudziem meža īpašniekiem ir tieši nesakārtotas formalitātes. Nenokārtotas saistības, kad mežs saņemts mantojumā, nepabeigta īpašuma dalīšana, nedzēsts apgrūtinājums..un tā ir tikai daļa no lietām, kas nereti nav sakārtotas. Tomēr katra no šīm lietām ļoti ietekmē meža pārdošanu nākotnē.

 

 

Pie meža īpašuma pārdošanas līguma noslēgšanas nepieciešams:
• Zemesgrāmatas apliecība;
Meža nogabalu karte/plāns;
• Meža inventarizācijas, taksācijas apraksts;
• Pārdevēja bankas konts;
• Pases kopija (fiziskām personām);
• Apliecība (juridiskām personām);
• Pilnvaras oriģināls (pilnvarotām personām)

 

Samaksa, kad pārdots meža īpašums
Iesakām par samaksu vienoties pie līguma parakstīšanas. Turpretī neiesakām pārdot mežu ar pēcapmaksu, tā riskējot sastapties ar negodīgiem pircējiem. Darījumam jānotiek oficiāli – dokumentācijas, darījumu kontu atvēršanas vienā bankā, notāra piesaistīšana, laicīga naudas izcelsmes noskaidrošana utt., lai darījums būtu drošs.

Skaidras naudas darījumi aizliegti kopš 2019. gada!

 

Kad esat izlēmis pārdot meža īpašumu, iesakām konsultēties ar labākajiem nozares profesionāļiem, lai uzzinātu visu nepieciešamo informāciju, kā vislabāk, ātrāk un DROŠĀK pārdot savu meža īpašumu.

 

Interesē meža pārdošana pēc izlasītā? MMV.LV ir mežu un cirsmu cenu salīdzināšanas platforma, kas piedāvā meža īpašniekiem bezmaksas sludinājumu ievietošanu portālā, nodrošinot bezmaksas dokumentu sagataves ērtai un pārdomātai meža īpašuma vai cirsmas pārdošanai. MMV.LV palīdzēs uzzināt augstāko cenu par Jūsu īpašumu.

 

MMV.LV informē: NEPĀRDOD, bet pārliecinies par sava īpašuma vērtību!

MMV.LV – Uzticams partneris ceļā uz pārdomātiem nākotnes lēmumiem!