Mežu apsaimniekošana

Pareiza meža apsaimniekošana vistiešāk ietekmē meža vērtību. Regulāri apsekojot un kopjot mežu ir iespējams celt meža vērtību . Veidojas kvalitatīva koksne un augstāka meža īpašuma pārdošanas cena. Mežu apsaimniekošana sevī ietver kā sakārtotu dokumentāciju, tā arī  koku izstrādi, cirsmas un teritorijas sakārtošanu, beidzot ar meža atjaunošanu un jaunaudžu kopšanu.