Ievietojiet bezmaksas
sludinājumu,

lai saņemtu augstāko piedāvāto cenu par savu meža īpašumu vai cirsmu.
No piedāvājuma ir iespējams atteikties.

1. Informācija par meža vai cirsmas īpašnieku

2. Informācija par īpašumu

Zemes robežu plāns
Meža inventarizācija

Iesniegt sludinājumu

Tālrunis informācijai

Aprēķini maksājamo nodokli no īpašuma pārdošanas

Nodokļu kalkulators

Aprēķini iedzīvotāja ienākuma nodokli pārdodot cirsmu vai nekustamo īpašumu un apzinies maksājumu saistības ar valsti veicot darījumu.

Kalkulators darbojas kā informatīvs materiāls, kura algoritmā iekļauti nodokļi kas attiecas uz fiziskām personām.

Ko Jūs vēlaties pārdot?